Kontakt

Naslov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektromotorske pogone (LEP)
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

LEP se nahaja v pritličju in prvem nadstropju stavbe D.

Parkiranje

Obiskovalcem je namenjeno spodnje parkirišče.

Javni prevoz

Postaja LPP Hajdrihova (liniji 1 in 6).