Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za elektromotorske pogone


Predmeti

1. stopnja VS

2. stopnja

3. stopnja

Izpiti in diplome

Bližnjice-študij

Aktualne diplome

Besedila diplomskih nalog

na vrh

Kontaktna oseba:
K. Drobnič

Dinamična stabilnost pogona z asinhronskim motorjem pri U/f napajanju - zaključna naloga 2.stopnje

Današnja industrijska praksa je vse bolj odvisna od pretvorniško napajanih pogonov. Sistem frekvenčnega pretvornika in motorja v manj zahtevnih aplikacijah zahteva krmiljenje hitrosti v določenem obsegu, ki ga zagotovimo z napajanjem v skladu z zakonitostmi U/f karakteristiko. Manj znano je, da se v novih obratovalnih točkah (U/f) v sistemu pojavijo novi efekti, ki niso prisotni pri 50 Hz napajanju. Simetrični trifazni asinhronski motor lahko pri nizki napajalni frekvenci zaide v nestabilno delovanje kljub popolnoma simetričnemu napajanju že zaradi specifične kombinacije parametrov (npr. nizka vztrajnost, velika statorska upornost). več informacij

Cilj naloge: Določitev spornih obratovalnih točk v odvisnosti od parametrov pogona.

Teoretični/praktični (simulacijski) del (30%:70%).

Kontaktna oseba:
K. Drobnič

Optimizacija izkoristka električnega pogona pri U/f napajanju - zaključna naloga 2.stopnje

Izmenični električni pogon največkrat krmilimo z U/f metodo, ki pa v določenih obratovalnih stanjih (šibka obremenitev) ni energijsko najučinkovitejša. Pravzaprav za vsako delovno točko pogona obstaja optimalno razmerje napetosti in frekvence, ki zagotavlja najboljši izkoristek. več informacij

Cilj naloge: Določitev optimalnih napajalnih pogojev (napetost in frekvenca) za nabor bremenskih točk.

Teoretični/praktični (simulacijski) del (30%:70%).