Oprema


Speedgoat real-time target machine

 • 6-core 4 GHz Intel Xeon processor (Performance-P3-CPU-4.0GHz-6Core)
 • 8 GB Memory, 128 GB SSD
 • Simulink programmable FPGA-based I/O module (FPGA IO334-325k-10V-Performance)
 • DIO Expansion module (IO3xx-21-Performance)

Osciloskopi

 • Osciloskop Rigol HDO 4204: 200 MHz, 12 bit, 4 GS/s, 4 kanali
 • Osciloskop Rigol HDO 1074: 70 MHz, 12 bit, 2 GS/s, 4 kanali
 • Tokovne sonde Micsig CP2100B: Pasovna širina 2,5 MHz, merilno območje 10 A/100 A.
 • Napetostne sonde Micsig DP10003: Pasovna širina 100 MHz, merilno območje 130 V/1300 V.

Trifazni analizator moči Newtons4th PPA5530

 • vzorčna frekvenca 2 MS/s,
 • točnost 0,01 %,
 • frekvečno območje DC in 10 mHz do 2 MHz,
 • fazna ločljivost 0,005 stopinje,
 • do 50 Arms (1000 Apk) in 1000 Vrms (3000 Vpk) z direktno vezavo,
 • možnost priključitve zunanjih shuntov za trajni tok 200 Arms (0,5 mOhm +- 0,1 %)