Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za elektromotorske pogone


Predmeti

1. stopnja VS

2. stopnja

3. stopnja

Izpiti in diplome

Bližnjice-študij

Integrirani pogonski sistemi

3. semester (3-0-2), predavatelj: izr. prof. dr. Rastko Fišer

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Vsebina

  • Pridobiti poglobljena teoretična in praktična znanja o sodobnih izvedbah integriranih elektromotorskih pogonov in njihovo vključevanje v kompleksne avtomatizirane postroje.
  • Trendi razvoja električnih pogonskih motorjev in reguliranih pogonov.
  • Prehodni pojavi, dinamična stanja elektromotorskih pogonov, energijske izgube med prehodnimi pojavi, zmanjšanje energijskih izgub med prehodnimi pojavi. Uporaba računalniških orodij in metod za modeliranje in vrednotenje obratovalnih stanj elektromotorskih pogonov.
  • Štirikvadrantno obratovanje električnih motorjev. Kaskadne vezave pogonskih motorjev, podsinhronska izmenična kaskada. Večmotorski pogoni, pogoni splazenjem, električne gredi.
  • Pogoni z motorji malih moči in posebnih konstrukcijskih izvedb. Pogonski sistemi z linearnimi motorji. Električni pogonski sistemi v cestnih in tirnih vozilih (glavni pogoni, pomožni pogoni). Sistemi električne vleke - klasični, moderni, smeri razvoja. Pogonski sistemi in pretvarjanje električne energije v vetrnih elektrarnah.
  • Nadzor stanja in diagnostika elektromotorskih pogonov. Detekcija električnih okvar in mehanskih poškodb pogonskih motorjev med obratovanjem. Avtomatizacija monitoringa v integriranem sistemu vodenja in nadzora elektromotorskih pogonov (on-line sistemi). Uporaba detekcije in diagnostike napak v kontroli kakovosti izdelave velikoserijskih motorjev.
(c) LEP 2013
na vrh