Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za elektromotorske pogone


Predmeti

1. stopnja VS

2. stopnja

3. stopnja

Izpiti in diplome

Bližnjice-študij

Vizitka

Naslov: Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektromotorske pogone - LEP
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Predstojnik laboratorija: izr. prof. dr. Rastko Fišer
tel:Fax+386 1 4768 280
rastko.fiser[NoSpam]fe.uni-lj.si
Tajnica: Urška Pavšelj
tel:Fax+386 1 4768 284
fax: +386 1 4768 487
urska.pavselj[NoSpam]fe.uni-lj.si

(c) LEP 2013
na vrh