Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za elektromotorske pogone


Predmeti

1. stopnja VS

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Bližnjice-študij

Predmeti starega dodiploskega študija

predavatelj: izr. prof. dr. Rastko Fišer

Razpored rednih pisnih izpitov

Študent, ki v študijskem letu 2013/14 ni opravil vpisa in nima študentskega statusa, lahko dostopa v novi informacijski sistem (se prijavlja na izpite, ima pregled izpitnih rokov, itd.) le, če je predhodno oddal vlogo za aktiviranje statusa pavzerja v informacijskem sistemu.

Novi informacijski sistem se nahaja na naslovu https://studij.fe.uni-lj.si. V primeru težav kontaktirajte študentsko pisarno.

Elektromotorski pogoni (2.letnik VSŠ)
Datum Ura Predavalnica Rezultati (.pdf) Opombe
24.06.2015 9.00 LES&LEP Ustni izpit: 30.6. ob 11:00 ali 1.7. ob 9:00 uri.
31.08.2015 9.00 LES&LEP

Močnostna elektronika (2.letnik VSŠ)
Datum Ura Predavalnica Rezultati (.pdf) Opombe
17.06.2015 9.00 LES&LEP
18.9.2015 9.00 LES&LEP

Električni pogoni (3. letnik UNI)
Datum Ura Predavalnica Rezultati (.pdf) Opombe
19.06.2015 9.00 P2
11.09.2015 9.00 LES&LEP

Pogonski sistemi z elektromotorji (4. letnik UNI)
Datum Ura Predavalnica Rezultati (.pdf) Opombe
19.06.2015 9.00 P2
11.09.2015 9.00 LES&LEP

(c) LEP 2013
na vrh